Ekstra Kurikuler

No

Nama Ekstra

Nama Pembina

Sertifikat  T O T

1

 Pramuka

1

 I Nyoman Tjandra,SPd.

 NIP.19601021 198603 1 011

 

 

 

2

 Ida Ayu Ketut Rajani,SPd.

 NIP.19581007 198403 2 004

 

 

 

3

 Drs.I Made Yuniarta

 NIP.19660606 200701 1 074

 

 

 

4

 Ni Nyoman Sartini,SPd

 NIP.19680409 200701 2 024

 

 

 

5

 Ida Ayu Km.Sri Dewi, S.Ag

 NIP. 19860727 200902 2 011

 

 

 

6

 I Gst Ayu Padmini,SPd

 

2

 P M R

1

 I Gede Putu Suardika,SPd

 NIP.19710313 199903 1 008

 

 

 

2

 Drs.I Wayan Suwitra

 NIP.19620925 199903 1 003

 

 

 

 

 

 

3

 ATLETIK

1

 I Ketut Sukardana,SPd

 NIP.19700603 200604 1 004

 

 

 

 

 

 

4

 PKS

1

 Drs.I Nyoman Suyasa

 NIP.19651231 199512 1020

 

 

 

2

 I Gede Suardana,SE

 NIP.19691001 200801 1 016

 

 

 

 

 

 

5

 PENCAK SILAT (BN)

1

 I  Wayan Eddy Windu Sukarman

 NIP.  -

 

 

 

 

 

 

6

 KSPAN

1

 I Pt. Agus Adi Suyasa,S.Si

 NIP.19700818 200801 1 020

 

 

 

2

 Ni Ketut Rudiani,S.Pd

 NIP.  -

 

7

 TEATRE DAN DRAMA

1

 I Nyoman Sukadana, S.Pd

 NIP. 19750515 200902 1 001

 

 

 

 

 

 

8

 SENI MUSIK

1

 I Gusti Bagus Bengkel Jaya  K.,S.Pd

 NIP.  -

 

 

 

2

 I Komang Bendesa

 

Sambutan

I Ketut Pageh
Kepala Sekolah
Puji Syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah Dan rahmatnya sehingga akhirnya kami dapat meluncurkan kembali website SMA Negeri 1 Manggis. SMA Negeri 1 Manggis terus merangkak untuk mendidik putera puteri bangsa dengan segenap kemampuan yang ada.