Keadaan Siswa dan Kurikulum yang Berlaku

 

NO

JUMLAH ROMBEL

KELAS-PROGRAM

JUMLAH SISWA

KET

 

LK.

PR

JML

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

X

BABUD 1

14

22

36

 

K-13

BABUD 2

13

20

33

IPS.1

22

14

36

IPS.2

22

14

36

IPS.3

22

14

36

MIPA.1

18

18

36

MIPA.2

18

18

36

MIPA.3

18

16

34

Jumlah

147

136

283

 

 

 

 

2

 

 

 

 

7

 

 

 

 

XI

BABUD

18

17

35

K-13

IPS.1

20

15

35

IPS.2

20

16

36

IPS.3

19

15

34

MIPA.1

16

18

34

MIPA.2

15

18

33

MIPA.3

16

16

32

 

 

Jumlah

133

109

242

 

 

 

 

3

 

 

 

 

7

 

 

 

 

XII

BAHASA

16

20

36

K - 13

IPS.1

21

12

33

IPS.2

18

15

33

IPS.3

22

14

36

MIPA.1

16

18

34

MIPA.2

15

17

32

MIPA.3

16

13

29

 

 

JUMLAH

124

109

233

TOTAL

22. ROMBEL

404

351

758

 

Sambutan

I Ketut Pageh
Kepala Sekolah
Puji Syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah Dan rahmatnya sehingga akhirnya kami dapat meluncurkan kembali website SMA Negeri 1 Manggis. SMA Negeri 1 Manggis terus merangkak untuk mendidik putera puteri bangsa dengan segenap kemampuan yang ada.