Keadaan Ruangan

No.

Ruang

Jumlah

Kondisi

Rusak Berat

Rusak Ringan

Baik

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 Ruang Ibadah/Sembahyang

1

-

 

 

2

 Ruang Kelas

16

-

4

12

3

 Ruang Laboratorium IPA

1

-

 

1

4

 Ruang Perpustakaan

1

-

 

1

5

 Ruang Kepala Sekolah

1

-

 

1

6

 Ruang Guru

1

-

 

1

7

 Ruang Pegawai

1

-

 

1

8

 Ruang computer

1

-

 

1

9

 Ruang Pemungut SPP

1

-

 

1

10

 Ruang Koperasi

1

-

 

1

11

 Ruang Dapur

1

-

 

1

12

 Ruang UKS/Klinik

1

-

 

1

13

 Ruang Komite

1

-

 

1

14

 Ruang OSIS

1

-

 

1

15

 Ruang BK

1

-

 

1

16

 Ruang Satpam

1

-

 

1

17

 Gudang

1

-

 

1

18

 WC

6

1

-

5

19

 Toilet

16

-

4

12

20

 Halaman Parkir

-

-

-

-

Sambutan

I Ketut Pageh
Kepala Sekolah
Puji Syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah Dan rahmatnya sehingga akhirnya kami dapat meluncurkan kembali website SMA Negeri 1 Manggis. SMA Negeri 1 Manggis terus merangkak untuk mendidik putera puteri bangsa dengan segenap kemampuan yang ada.