Guru Extra Kurikuler

NO

GURU

JUMLAH

PENDIDIKAN

STATUS

1

 Pramuka

6

Sarjana

PNS

2

 PMR

1

Sarjana

PNS

3

 PKS

1

Sarjana

PNS

4

 KIR/KIS

1

Sarjana

PNS

5

 Menulis Aksara Bali

1

Sarjana

PNS

6

 Kording/Mading

2

Sarjana

PNS

7

 ATLETIK

2

Sarjana

PNS dan Non PNS

8

 Seni Tari Tradisional Bali

1

Sarjana

PNS

9

 Permainan Catur

1

Sarjana

PNS

10

 Permainan Sepak Bola

2

Sarjana

PNS dan Non PNS

11

 Permainan Bola Volly

2

Sarjana

PNS dan Non PNS

12

 Pencak Silat BN

2

Sarjana

non PNS

13

 K K I

1

Sarjana

non PNS

14

 K S P A N

2

Sarjana

PNS

15

 Seni Drama / Teater

1

Sarjana

PNS

16

 Darma Gita

1

Sarjana

PNS

17

 Baleganjur

1

Sarjana

PNS

 

JUMLAH

28

 

 

Sambutan

I Ketut Pageh
Kepala Sekolah
Puji Syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah Dan rahmatnya sehingga akhirnya kami dapat meluncurkan kembali website SMA Negeri 1 Manggis. SMA Negeri 1 Manggis terus merangkak untuk mendidik putera puteri bangsa dengan segenap kemampuan yang ada.