Keadaan Buku

No

Judul Buku

Untuk Kelas

Status Buku

Jumlah

Teks

Penunjang

Bacaan

Lainnya

1

 Matematika

X,XI,XII

  •  

786

 

 

 

2

 Bhs.Indonesia

X,XI,XII

 

625

 

 

 

3

 Kimia

X,XI,XII

 

315

 

 

 

4

 Sejarah

X,XI,XII

 

701

 

 

 

5

 PPKN

X,XI,XII

 

439

 

 

 

6

 Bhs.Inggris

X,XI,XII

 

206

 

 

 

7

 Agama

X,XI,XII

 

674

 

 

 

8

 TIK

X,XI,XII

 

52

 

 

 

9

 Penjaskes

X,XI,XII

 

388

 

 

 

10

 Fisika

X,XI,XII

 

314

 

 

 

11

 Biologi

X,XI,XII

 

239

 

 

 

12

 Ekonomi

X,XI,XII

 

100

 

 

 

13

 Geografi

X,XI,XII

 

306

 

 

 

14

 Sosiologi

X,XI,XII

 

217

 

 

 

15

 Fiksi nonfiksi

X,XI,XII

 

6.755

 

 

 

Sambutan

I Ketut Pageh
Kepala Sekolah
Puji Syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah Dan rahmatnya sehingga akhirnya kami dapat meluncurkan kembali website SMA Negeri 1 Manggis. SMA Negeri 1 Manggis terus merangkak untuk mendidik putera puteri bangsa dengan segenap kemampuan yang ada.